Szkoła Podstawowa nr 61
im. św. Franciszka z Asyżu

SZKOŁĄ WIELKICH MOŻLIWOŚCI